شرح وظایف کارشناسان

تعداد بازدید:۴۶۴۳

شرح وظایف کارشناسان مدیریت همکاریهای علمی بین المللی

 

وظایف آقای مهندس سعید پیمان فر 
 کارشناس مدیریت همکاریهای علمی بین المللی 

·  همکاری در سازماندهی و امور اجرائی برگزاری نشست ها و سفرهای مسئولین دانشگاهها و دانشجویان خارجی

·  همکاری در امور مربوط به پردیس بین المللی دانشگاه تبریز (دانشگاه بین المللی مشترک بین دانشگاه تبریز و دانشگاه یوزینجی ایل شهر وان کشور ترکیه )
· برنامه ریزی نشست های اتحادیه بین المللی دانشگاهها IAU و شوراها بین المللی دانشگاهها IUC و سایر اتحادیه ها و سازمان ها بین المللی و هماهنگی امور نشست های بین المللی این اتحادیه ها (تشکیل کمیته برگزاری همایش های علمی بین المللی)

·  تهیه و تنظیم عملکرد سالانه و تنظیم اعتبارات ریالی مربوط به مدیریت همکاریهای علمی بین المللی

· امور درخواست ها و نامه های دانشگاه ها و سازمان های خارج از کشور و پاسخگوئی به آنها (به غیر از فرصت های مطالعاتی و تائید ریز نمرات و مدارک تحصیلی)

· مکاتبات لاتین جهت دعوت از مسئولین دانشگاههای خارجی به منظور عقد تفاهم نامه و قرار داد همکاری

· مکاتبات لاتین جهت هماهنگی با اتحادیه های بین المللی در جهت برنامه ریزی امور اجلاس های و نشست های بین المللی این اتحادیه ها و تشکیل کمیته برگزاری همایش های علمی بین المللی

·  مکاتبات لاتین به منظور سازماندهی سفرهای مسئولین دانشگاههای خارجی و همکاری در اجرای برنامه های سفرهای دانشجویان سایر کشور ها

· مکاتبات لاتین و همکاری در امور مربوط به پردیس بین المللی دانشگاه تبریز (دانشگاه بین المللی مشترک بین دانشگاه تبریز و دانشگاه یوزینجی ایل شهر وان کشور ترکیه )

 

وظایف سرکار خانم علیزاده
کارشناس مدیریت همکاریهای علمی بین المللی 

· مسئول دبیرخانه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی

· امور همایش های دانشگاه تبریز به غیر از امور مدعوین خارجی همایش ها

· مسئول برگزاری جلسات کارگروه توسعه همکاریهای علمی بین المللی و تنظیم صورتجلسات مربوطه

· امور اعزام اعضاء هیات رئیسه محترم و مدیران دانشگاه جهت انجام بازدیدهای رسمی به منظور انجام مذاکرات و عقد تفاهم نامه همکاری، شرکت در مجامع علمی بین المللی، و غیره

· اقدام و پاسخگوئی به نامه های واصله از دانشگاه های و سازمانهای داخل کشور

· همکاری در سازماندهی و اجرای برگزاری نشست ها و سفرهای مسئولین دانشگاهها و دانشجویان خارجی

· همکاری در امور مربوط به پردیس بین المللی دانشگاه تبریز (دانشگاه بین المللی مشترک بین دانشگاه تبریز و دانشگاه یوزینجی ایل شهر وان کشور ترکیه )

 

وظایف جناب آقای اکبر باقری آذر

 کارشناس مدیریت همکاریهای علمی بین المللی 

·  صدور گواهی نامه ها و معرفی نامه های انگلیسی برای دانشجویان دکتری و اعضاء هیات علمی بجز صدور گواهی به منظور شرکت اعضاء محترم هیات علمی جهت ارائه مقاله در مجامع و همایش های علمی بین المللی

·  امور اعزام اعضای هیات علمی جهت گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت تحقیقاتی که در هیات رئیسه محترم دانشگاه به تصویب می رسند: ( اعم از دوره های تحقیقاتی ، بازدیدهای علمی ، انجام مذاکرات رسمی ، تدریس و غیره)

·  امور مربوط به ارتباطات علمی، ورزشی و فرهنگی دانشجوئی بین کشور ها (اعم از اعزام گروههای دانشجوئی بومی به خارج از کشور و برنامه ریزی و هماهنگی سفرهای علمی ، فرهنگی دانشجویان خارجی با هماهنگی و مساعدت همکاران )

·  به روز رسانی اطلاعات سایت دانشگاه و بروز رسانی اطلاعات دانشگاه تبریز در سایت های خارجی

· امور مربوط به آزمون تافل ETS و هماهنگ کننده امور در خصوص آزمون UTET

· انجام وظیفه به عنوان رابط اجرائی دانشگاه با سازمان های دولتی، بانکها و غیره و رابط دانشگاه با مدیریت اتباع خارجی نیروی انتظامی در خصوص امور دانشجویان ، مدعوین خارجی . امور اداری و اجرائی مربوط به تهیه ارز و پرداخت حق عضویت ها و غیره

· همکاری در سازماندهی و اجرای برگزاری نشست ها و سفرهای مسئولین دانشگاههای خارجی و دانشجویان خارجی

· همکاری در امور مربوط به پردیس بین المللی دانشگاه تبریز (دانشگاه بین المللی مشترک بین دانشگاه تبریز و دانشگاه یوزینجی ایل شهر وان کشور ترکیه )
 

·  تدوین دستور العمل ها، آئین نامه ها و مقررات مربوط به امور بین المللی درجهت توسعه همکاریهای علمی دانشگاهی

·  امور جذب دانشجویان خارجی و پاسخگوئی به متقاضیان ادامه تحصیل (اتباع خارجی)

·  امور جذب و دعوت از اساتید خارجی و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور

·  تهیه و تنظیم کاتالوگ معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی با همکاری سایر واحد ها

·  تنظیم تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری علمی با دانشگاهها و سازمان های داخل و خارج

· مکاتبات و امور مربوط به دعوت مدعوین خارجی (اعم از شرکت مدعو خارجی در همایش های علمی بین المللی دانشگاه تبریز ، انجام سخنرانی های علمی ، پیگیری های طرحهای پژوهشی مشترک و جلسات دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و غیره)

·  هماهنگ کننده امور مربوط برگزاری دورهای دانش افزائی

· مکاتبات لاتین و همکاری در امور مربوط به پردیس بین المللی دانشگاه تبریز (دانشگاه بین المللی مشترک بین دانشگاه تبریز و دانشگاه یوزینجی ایل شهر وان کشور ترکیه )

· همکاری در سازماندهی و اجرای برگزاری نشست ها و سفرهای مسئولین دانشگاههای خارجی و دانشجویان خارجی

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸