مدیر

تعداد بازدید:۲۷۵۲

مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی

                                                       
نام و نام خانوادگی :       دکتر سعید شجاعی
رشته تحصیلی :            فیزیک - فوتونیک
مدرک تحصیلی :            دکتری
مرتبه علمی :               دانشیار
شماره تلفن :               33393548
آدرس پست الکترونیکی :
S_shojaeitabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷