شرایط پذیرش دانشجویان خارجی

شرایط پذیرش دانشجویان خارجی

دانشگاه تبریز از داوطلبان غیر ایرانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای ادامه تحصیل در این دانشگاه دعوت به عمل می آورد.