اطلاعیه ها

تصویب طرح پژوهشی مشترک دکتر وحید نورانی عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز با پژوهشگران کشور هند

طرح پژوهشی مشترک دکتر وحید نورانی عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز با محققین کشور هند با عنوان Transport of Dissolved Methane Plumes in Groundwater در دبیرخانه ملی همکاری های علمی ایران و هند که دانشگاه فردوسی مشهد متولی آن می باشد، مورد تصویب و حمایت قرار گرفت.

ادامه مطلب