*از کلیه متقاضیان پذیرش از دانشگاه تبریز در خواست می شود قبل از هر اقدامی نخست نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال تصویر های درخواستی در سایت http://saorg.ir:8081 اقدام نمایند،سپس با اخذ کد رهگیری و پرینت مشخصات مراتب را به ایمیل international@tabrizu.ac.irارسال کنند.

 

*دوره مشترک بین دانشگاه تبریز و دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالی

برای اطلاعات بیشتر لطفاً کلیک کنید. Click

 

 

*تاریخ های برگزاری آزمون تافل ۲۰۱۷:

TOEFL iBT : 20170107C, 07-Jan-2017 09:00

TOEFL iBT : 20170122A, 22-Jan-2017 09:00

TOEFL iBT : 20170204A, 04-Feb-2017 09:00

TOEFL iBT : 20170304A, 04-Mar-2017 11:00

TOEFL iBT : 20170415A, 15-Apr-2017 11:00

TOEFL iBT : 20170506A, 06-May-2017 11:00

TOEFL iBT : 20170520A, 20-May-2017 11:00

TOEFL iBT : 20170527A, 27-May-2017 11:00