*از کلیه متقاضیان پذیرش از دانشگاه تبریز در خواست می شود قبل از هر اقدامی نخست نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال تصویر های درخواستی در سایت http://saorg.ir:8081 اقدام نمایند،سپس با اخذ کد رهگیری و پرینت مشخصات مراتب را به ایمیل international@tabrizu.ac.irارسال کنند.

 

*دوره مشترک بین دانشگاه تبریز و دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالی

برای اطلاعات بیشتر لطفاً کلیک کنید. Click

 

 

*تاریخ های برگزاری آزمون تافل ۲۰۱۷:

TOEFL iBT : 20171125A, 25-Nov-2017 11:30

TOEFL iBT : 20171126A, 26-Nov-2017 11:30

TOEFL iBT : 20171202A, 02-Dec-2017 11:30

TOEFL iBT : 20171209A, 09-Dec-2017 11:30

TOEFL iBT : 20171216A, 16-Dec-2017 11:30

TOEFL iBT : 20171217A, 17-Dec-2017 11:30

TOEFL iBT : 20180106A, 06-Jan-2018 10:00

TOEFL iBT : 20180128A, 28-Jan-2018 10:00 

TOEFL iBT : 20180204A, 04-Feb-2018 10:00

TOEFL iBT : 20180224A, 24-Feb-2018 10:00

TOEFL iBT : 20180303A, 03-Mar-2018 10:00

TOEFL iBT : 20180310A, 10-Mar-2018 10:00

TOEFL iBT : 20180421A, 21-Apr-2018 10:00

TOEFL iBT : 20180506A, 06-May-2018 10:00

TOEFL iBT : 20180519A, 19-May-2018 10:00

TOEFL iBT : 20180602A, 02-Jun-2018 10:00

TOEFL iBT : 20180610A, 10-Jun-2018 10:00